Sitemap - 2021 - Üretim Bandı Bülten

Bülten #40: 2021'den 2022'ye

Bülten #39: Kullanıcı tutma (Retention)-3: Ölçümleme ve anlamlandırma

Bülten #38: Kullanıcı tutma (Retention)-2: Kritik eylem (critical event) ve kullanım aralığı (usage interval)

Bülten #37: Kullanıcı tutma (Retention)-1: Nedir, neden önemli

Bülten #36: Ürün geliştirmede bilgiyi organize etmek

Bülten #35: Araştırma ve keşifte etkiyi ölçümlemek

Bülten #34: Yeni bir şeye "başarı" metriği belirlemek

Bülten #33: Ürün geliştirmede empati

Bülten #32: Ürün geliştirmede mükemmeliyetçilik

Bülten #31: Yönetici ya da üretici olmak (manager vs. individual contributor [IC])

Bülten #30: Research Repository (Araştırma Deposu/Havuzu/Belleği)

Bülten #29: Yeni Özellik Geliştirmek-3: Koordinasyon

Bülten #28: Product Ops, ProdOps (Ürün Operasyonları)

Bülten #27: Üretim Bandı Bülten 1 Yaşında!

Bülten #26: Yeni Özellik Geliştirmek-2: Planlama (Gereksinimler)

Bülten #25: Yeni Özellik Geliştirmek-2: Planlama (Akış)

Bülten #24: Yeni Özellik Geliştirmek-1: Keşif

Bülten #23: Ürün yönetiminde içgörüler (insights)

Bülten #22: Ürün/Özellik Durum Takibi

Bülten #21: Ürün Gereksinimleri Dökümanı (Product Requirements Document, PRD)

Bülten #20: Jobs-to-be-Done (JTBD)

Bülten #19: Nicel Kullanıcı Araştırmaları

Bülten #18: Nitel Kullanıcı Araştırmaları

Bülten #18: Nicel Kullanıcı Araştırmaları

Bülten #17: Personalar

Bülten #16: Kullanıcı Segmentasyonu

Bülten #15: 2020'den 2021'e